{"pagination":{"nextPageAvailable":false,"link":"\/catalog\/lampy_istochniki_sveta\/lampy_kompaktnye_lyuminestsentnye_neintegrirovannye_kll\/kompaktnaya_lyuminestsentnaya_lampa_kll\/?showMore=Y&PAGEN_1=2","linkPattern":"\/catalog\/lampy_istochniki_sveta\/lampy_kompaktnye_lyuminestsentnye_neintegrirovannye_kll\/kompaktnaya_lyuminestsentnaya_lampa_kll\/?PAGEN_1="},"productList":null,"status":true}